Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) 

Tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych to jeden z celów Komisji Europejskiej. Jednostkom badawczym, które stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych Komisja Europejska przyznaje logo HR Excellence in Research.

WSIiZ aspiruje do grona nowoczesnych uczelni międzynarodowych, zachowujących standardy wypracowane w ramach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Wydane w 2005 r. zalecenie Komisji w sprawie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych stanowi od kilku lat punkt odniesienia dla kształtowania polityki personalnej i polityki badań na WSIiZ, w ostatnich dwóch latach (2014-2016) działania te zostały zintensyfikowane w związku z procesem aplikacyjnym o logo HR Excellence in Research. W lipcu 2016 roku została złożona aplikacja do Komisji Europejskiej w celu uzyskania logo HR Excellence in Research. Aktualnie oczekujemy na decyzję Komisji.

Dowiedz się więcej!