Inne projekty wspierające 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych zarówno w obecnym, jak i w poprzednich okresach programowania.

Zrealizowaliśmy z sukcesem i realizujemy projekty w ramach takich programów jak: PO Kapitał Ludzki (priorytety regionalne i centralne), PO Rozwój Polski Wschodniej, Norweski Mechanizm Finansowy, Program Lifelong Learning, Inicjatywa EQUAL, ZPORR, SPO RZL.

Realizujemy projekty o szerokim spektrum tematycznym:
  • inwestycyjne
  • rozwojowe
  • szkoleniowe
  • doradcze, badawcze
  • na rzecz rynku pracy
  • wspierające przedsiębiorczość akademicką
  • wymiany kadry i studentów i inne

Stworzyliśmy i wdrożyliśmy system wspierający pracowników Uczelni w pozyskiwaniu grantów unijnych i realizacji projektów.